Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.matrace-se-zarukou.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. 

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.  

Kupující / spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoliv spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího s potvrzením termínu dodání). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Provozovatel:

Kateřina Zajícová
Revoluční 50
794 01 Krnov

IČO: 01307525
DIČ: CZ7852215481

 

1. Objednání zboží/běžná ujednání
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, nebo při registraci. 

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Fotografie uveřejněné  na internetovém obchodě jsou ilustračního charakteru (barevnost, vzor  či případné lepené spoje materiálu a jejich změna nemá vliv na kvalitu a funkční vlastnosti výrobků). Výrobce si vyhrazuje právo změny dekoru a barvy zboží při zajištění ceny a kvality.

Objednávka je po přijetí potvrzena odesláním informačního e-mailu. O odeslání zboží jste taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností  v objednávce Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

Po dokončení nákupu na našich stránkách od nás obdržíte potvrzovací e-mail se všemi detaily své objednávky.

Volání na číslo 774 333 025 a všechna čísla uvedená v obchodních podmínkách matrace-se-zarukou.cz jsou zpoplatněna jako standardní telefonní hovor podle tarifu Vašeho operátora.

2. Záruka a reklamace

Délka záruky je uvedena u každého zboží samostatně, jelikož se jedná o zboží, které je složeno z několika různorodých částí, záruka se uvádí pro jednotlivé části. Standartní záruka na potah je 2-3 roky, záruka na jádro je až 10 let.

Reklamaci je nutné provést v nejkratší době od zjištění závady, na pozdější reklamace nemusí být brán zřetel.


3. Odstoupení od smlouvy
Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží v případě, že pro konkrétní zboží nebude tato lhůta ze strany prodávajícího jednostranně prodloužena, což bude uvedeno na faktuře. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Můžete použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Při odstoupení od smlouvy musí být zboží vráceno kompletní, nepoškozené a v původním množství. Ke zboží doporučujeme přiložit kopii dodacího listu.
Odstoupit od smlouvy můžete za splnění těchto podmínek:

a)  Kontaktujte nás (písemně, e-mailem nebo telefonicky), se žádostí o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo faktury, variabilní symbol, datum nákupu.

b) Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

- Nesmí být použité
- Musí být nepoškozené
- Musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s originálem dokladu o koupi.

c) Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na  cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Veškeré náklady spojené s přepravou zboží nazpět si hradí zákazník sám. 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jiným okolnostem odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.


4. Storno objednávky ze strany kupujícího

Pokud si přejete zrušit on-line objednávku ještě před jejím obdržením, kontaktujte nás prosím na čísle telefon nebo pošlete email o zrušení objednávky na adresu info@nabytek-se-zarukou.cz.

5.  Platební a dodací podmínky

Zboží vám bude spolehlivě doručeno prostřednictvím jednoho z našich smluvních přepravců. Náklady na dodání jsou závislé na způsobu platby a zvoleném dopravci.


Náklady na dopravu:

1. Platba na dobírku

Dopravce je Česká pošta, cena je ve výši 385,- Kč

2. Platba přes účet

Dopravce je Česká pošta, cena je ve výši 350,- Kč

3. Platba na splátky - Homekredit

Dopravce je Česká pošta, cena je ve výši 350,- Kč

4. Platba Kartou

Dopravce je Česká pošta, cena je ve výši 350,- Kč

5. Osobní převzetí

Osobním převzetím na prodejně v Krnově, JUMBOHAND, Revoluční 50, 794 01 Krnov


Doprava zdarma se poskytuje na objednávky, které dosahujou hodnotu zboží vyšší než 3.900,- kč.

Ceny poštovného jsou patrné z nákupního košíku. Odesláním objednávky souhlasíte i s náklady na jejich dopravu.

Všechny výrobky budou doručeny prostřednictvím služeb České pošty. Na některé výrobky, které nemáme na skladě, může být čekací doba delší. V takovém případě vám upřesníme termín dodání zásilky. U některých výrobků, u kterých je dodací lhůta ještě delší, uvádíme tuto skutečnost přímo v jejich popisu na webových stránkách.

Za objednané výrobky platíte až při jejich převzetí na poště nebo kurýrovi. Spolu s výrobkem obdržíte dodací list, který slouží jako záruční list.

Škody vzniklé během přepravy: Pokud příjemce převezme zboží, které bylo poškozené dopravou a nereklamuje ho přímo s dopravcem, nepřebíráme za škody vzniklé během přepravy zodpovědnost.

Součástí dodávky není instalace zboží a výnos zboží. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a návod na používání výrobku v českém jazyce.

Běžné dodací lhůty jsou 2 až 3 týdny (dle typu výrobku). Výjimkou je zboží, které je aktuálně skladem. Toto zboží je k dodání zákazníkovi do 7 pracovních dnů.

 

6. Bezpečnostní ujednání 
S veškerými osobními údaji (zejména pak jméno, příjmení a adresa) zákazníků je zacházeno v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele internetového obchodu za účelem úspěšného splnění smlouvy. Získané osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám vyjma nezbytných údajů dopravci pro zajištění bezproblémového doručení. 

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití, data nejsou sdílena třetími osobami. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po uzavření objednávky a splnění kupní smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření, že s tímto zpracováním nesouhlasí. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu. 

Provozovatel internetového obchodu  prohlašuje, že Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání zboží) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.